Gwyrddach: Golchi Gwallt

Mae gen i lond pen o wallt tywyll, trwchus sy’n trio bod yn donnog neis, ond sy’n methu gan amlaf! Ers blynyddoedd dw’i wedi bod yn trio cocsio rhyw fath o gwrls pert, ac felly wedi bod yn defnyddio pob math o shampŵs a chwistrellau gwallt sy’n addo gwneud gwyrthiau a throi gwallt llipa mewn i ryw fwng mawr cyrliog.


Fellt roedd dod at ddiwedd y botel shampŵ a cheisio dod o hyd i rywbeth amgen yn eithaf daunting. Ar ôl peth ymchwil, roedd hi’n amlwg bod ambell i opsiwn gen i:


1. Dull ‘No Poo’ Mae gwallt yn creu olew naturiol, ac mae shampŵ arferol yn cynnwys lot fawr o gemegau sy’n stripio’r olewau hynny ac yn gorchuddio’r gwallt â rhyw fath o silicôn sy’n cadw’r gwallt yn feddal a gloyw. Y theori tu ôl i’r dull ‘No Poo’yw gadael i’r gwallt wneud y gwaith ei hunan gydag ond dŵr neu damed o soda pobi a finegr.


2. Bariau Shampŵ Bariau bach tebyg i sebon yw’r rhain, ond mai shampŵ ydyn nhw! Does dim gwastraff gan fod nifer fawr ohonyn nhw’n dod heb becyn, ac ar gyfartaledd maen nhw’n para tua tair gwaith yn fwy na’ potel shampŵ. Mae pob math o fariau gwahanol ar gael i siwtio pob math o wall. Gan nad oes cymaint o gemegau yn rhai ohonyn nhw, mae’n cymryd sbel fach i’r gwallt ddod i arfer â hynny.


3. Ail-lenwi Poteli Mae nifer o siopau iechyd a harddwch yn gynnig ail-lenwi eich poteli plastig â shampŵ organig, felly os nad ydych chi am fod mor drastig â pheidio defnyddio shampŵ o gwbl na defnyddio’r bariau shampŵ, mae hwn yn ffordd dda o leihau plastig.


Roedd y dull ‘No Poo’ yn swnio fel hunllef i fi yn bersonol, a doedden i methu dod o hyd i rywle cyfagos i ail-lenwi fy mhotel shampŵ, felly fe es i am y bar shampŵ.Erbyn hyn dw’i ddim wedi defnyddio shampŵ potel ers blwyddyn a hanner, ond am y misoedd cyntaf hynny ar ôl newid dwi’m yn gwybod sawl gwaith ddes i’n agos at daflu’r bar shampŵ. Bues i am fisoedd yn trio delio gyda gwallt seimllyd a dandruff. Roedd fy ngwallt i wedi bod yn gaeth i gemegau ers bron i 30 mlynedd, felly doedd dim syndod fod y bar shampŵ naturiol yma’n sioc i’r system!


Doedd clarifying rinse o finegr afal amrwd a dŵr ddim i weld yn helpu o gwbl, ac yn y pen draw roedd rhaid i fi arbrofi mwy a thrio sawl math gwahanol o far shampŵ. Dw’i wedi dod o hyd i ddau sy’n gweithio orau i fi (Jumping Juniper a Soak and Float o Lush). Dw’i dal yn cael cyfnodau o wallt mwy sych neu seimllyd na’r arfer, ond fel arfer mae hynny’n awgrymu bod angen swapio rhwng y ddau far shampŵ. Os ydych chi fel fi’n dioddef o groen pen fflochennog, bydden i’n awgrymu Superbalm sydd hefyd yn dod o Lush.O ran conditioner, doedd hwnnw ar ffurf bar jest ddim yn gweithio i fi – o’dd e’n gadael fy ngwallt i’n ofnadwy o seimllyd. Mae dros flwyddyn ers i fi ddefnyddio conditioner ddiwethaf a dwi’m yn gweld ei golli o gwbl.Y neges bennaf sydd gen i yw arbrofi ac ymarfer tipyn o amynedd! Unwaith byddwch chi’n dod o hyd i’r bar shampŵ cywir i chi, dwi’n amau’n fawr ewch chi ’nôl at y botel.

©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now