Ble ddechreuodd popeth?

Ma’ lot o bobl yn gofyn i fi ble ddechreuodd y daith yma at drio byw’n wyrddach, felly dyma rannu tamed o’r stori…


O edrych yn ôl, mae’n dod yn glir i fi bo’ fi wastad wedi eisiau byw yn wyrddach – fi wedi eisiau bod jyst fel Barbara Good ers gwylio The Good Life am y tro cyntaf gyda Mam yn fy arddegau. Ac ar hyd y blynyddoedd dw’i wedi cael phases o fyw yn wyrdd ond doedden nhw ddim yn dueddol o bara’n hir iawn. Dwi’n meddwl mai’r achos dros hynny oedd nad oedden i wir yn gwybod pam bo’ fi’n trio newid (heblaw am eisiau bod fel Barbara).


Mis Rhagfyr 2017 oedd hi pan nath popeth, o’r diwedd, wneud synnwyr i fi, a hynny wrth wylio Blue Planet II a gweld effaith angheuol ein gwastraff ni ar fywyd y môr. Medde chi, “pam yr holl ffýs am fywyd y môr?”


Wel, fe wnes i gw’mpo mewn cariad â morfilod danheddog (Orca neu Killer Whale) flynyddoedd maith yn ôl pan wyliais i’r ffilm Free Willy am y tro cyntaf.  Cymaint o’dd fy hoffter o’r ffilm (borderline obsession â dweud y gwir) nes i fynnu ‘mod i’n cael harmonica union fel un Jesse yn anrheg Nadolig y flwyddyn honno, ac eistedd ar lan y môr yn Aberystwyth yn chwythu mewn iddi’n disgwyl cael gweld Orca bach yn nofio tuag ata’i.  Yn amlwg, doedden i ddim wedi cael y diwn yn gywir, felly ddaeth yr un ata’i'r diwrnod hwnnw.


Felly pan ddechreues i weld – ar y cyfryngau cymdeithasol, ar y teledu, yn bob man a dweud y gwir – sut o’dd fy arferion i yn niweidio’r creaduriaid rhyfeddol yma (ro’n i yn fy nagrau yn gwylio’r morfil du yna’n cario’i llo bach marw o gwmpas gyda hi), nes i benderfynu bod rhaid i fi wneud rhywbeth.


A’r tro hwn, roedd gen i gymhelliad arall i newid. Fel Cristion, dwi’n credu mai rhodd Duw i ni yw’r ddaear hynod hon, a bod dyletswydd arna’i i ofalu am ei greadigaeth ryfeddol ar ôl iddo alw arnom ni “…i fod yn feistri sy’n gofalu am bopeth – y pysgod yn y môr, yr adar yn yr awyr, yr anifeiliaid, y ddaear gyfan a’r holl greaduriaid a phryfed sy’n byw arni.” (Genesis 1:26)


Felly, dyma fi’n addunedu i geisio byw bywyd mor ddiwastraff â phosib yn 2018. Ni ’nawr wedi cyrraedd canol 2019 a dw’i dal wrthi, yn dysgu, yn methu, ac yn llwyddo bob hyn a hyn!
©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now