Adolygiad: Wy Golchi Dillad

Dw’i wedi bod yn defnyddio’r wy golchi dillad, EcoEgg, ers bron i ddwy flynedd erbyn hyn, a heb edrych yn ôl unwaith! Ro’n i arfer jest prynu’r capsiwlau bach na sy’n digwydd bod ar offer, ac o hyd yn grwgnach am eu bod nhw braidd yn ddrud. Felly pan nes i ddarllen am yr EcoEgg, ro’dd rhaid trio… torri i lawr ar wastraff ac arbed arian? Winner!

Beth yw EcoEgg?

Wy bach plastig yw’r EcoEgg sy’n costio naill ai £7.99 (54 golch), £12.99 (210 golch) neu £24.99 (720 golch). Mae wedi’i lenwi â phelenni bach sy’n cynhyrchu ewyn golchi pwerus, ond naturiol. Mae profion annibynnol wedi’u gwneud sy’n profi fod yr EcoEgg yn perfformio cystal â glanhawr arferol, ac wedi’i gefnogi fan Allergy UK a’r National Eczema Society hefyd, felly’n berffaith ar gyfer croen sensitive. Ar ôl 54/210/720 golch, bydd angen prynu set newydd o’r pelenni i ail-lenwi’r wy.


Yw e’n gweithio?

Ydi! Oll sydd angen gwneud yw rhoi’r wy yn y drwm gyda’r dillad (peidiwch gorlenwi’r peiriant - mae e angen lle i symud o gwmpas). Mae’n gweithio’n grêt mewn tymheredd cynnes ac i fyny at 60˚C. Dw’i wedi bod yn ei ddefnyddio ers amser hir, ac mae’r dillad yn dod allan yn lân ac yn arogli’n naturiol neis, yn hytrach na fel rhyw arogl artiffisial. Ond, dyw ein dillad ni ddim byth yn frwnt iawn, felly alla’i ddim traethu ar ba mor gryf yw’r wy o ran cael staeniau stwbwrn allan.


Mae’n cymryd peth dod i arfer ag ef… wel, nid â’r wy ei hun, ond ag effaith stopio defnyddio glanhawyr arferol ar y peiriant. Yn syml, mae glanhawyr dillad arferol yn cuddio arogl naturiol y peiriant golchi… sef o’r slyj sydd ar ôl yn y peips ar ôl golchi. Cyn troi at yr EcoEgg, doedden i ddim yn ymwybodol bod angen glanhau’r peiriant golchi’n rheolaidd, felly fe wnes i brynu’r Ecoegg Washing Machine Detox Tablets hefyd, a defnyddio un o’r rhain cyn yr olch gyntaf. Mae’r bocs yn cynnwys 6 tabled, a’r argymhelliad yw rhoi detox i’r peiriant bob chwe mis.


Y Farn

Yn bersonol, bydden i’n bendant yn argymell wy eco fel yr EcoEgg (mae mathau gwahanol ar gael) - yn bendant os nad ydych chi’n gorfod golchi dillad ofnadwy o fudur yn aml iawn (fel nes i sôn, alla’i ddim dweud os yw e mor effeithiol gyda dillad plant er enghraifft). Mae’n ffordd o leihau gwastraff, arbed arian a golchi dillad mewn modd hollol naturiol.

©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now