Adolygiad: Sbwng Konjac

Dw’i erioed wedi cael lot o drafferth gyda fy nghroen, felly heb edrych mewn i lot o wahanol gynnyrch â bod yn onest – fel arfer bydden i’n prynu rhyw cleanserwyneb neu scrub fflochennu (am air gwych am exfoliate!), toner a hufen lleithio (moisturizer) heb roi lot o sylw i’r peth.


Ond ar ôl i fi orffen popeth oedd gen i, nes i beth ymchwil cyn prynu unrhyw beth newydd, a penderfynu trio sbwng konjac.Mae’r sbwng konjac yn gynnyrch naturiol sydd wedi cael ei greu o ffibr llysieuol planhigyn Asiaidd tebyg i daten – planhigyn y mae pobl Japan wedi bod yn ei ddefnyddio ers dros 1500 o flynyddoedd, ac sydd wedi bod yn boblogaidd fel eitem harddwch ers rhyw ganrif.  Mae’r sbwng Konjac yn 100% bydradwy sy’n meddwl y gall fynd i’r bin compost ar ôl gorffen gydag e.


Mae’r sbwng yn cleanser ar gyfer yr wyneb a’r corff, gan ymddwyn fel fflochennydd ysgafn sy’n helpu i ryddhau a chael gwared ar faw, olew a phendduynnod.  Mae cynnwys mwynol a gwrthocsidiol y ffibr yn helpu i faethu a llyfnhau croen yn naturiol, hyd yn oed croen sensitif ofnadwy.  Ac mae e’n ddiffwdan i’w ddefnyddio hefyd!


Oll sydd angen gwneud yw socian y sbwng dan ddŵr cynnes tan ei fod yn hollol wlyb drwyddo, yna gwasgu unrhyw ddŵr gormodol allan (rhwng 2 law fflat – dim trowasgu neu bydd y ffibrau yn difrodi) a thylino’n ysgafn ar yr wyneb mewn symudiadau cylchog.  Does dim angen defnyddio unrhyw gynnyrch ychwanegol, ond mae modd ychwanegu tamed bach o cleanser – bydd y sbwng yn helpu hwn i weithio’n galetach. Ar ôl gorffen, mae’n bwysig rinsio’r sbwng yn dda, gwasgu unrhyw ddŵr allan a’i adael i sychu mewn lle agored i’r awyr, neu mewn oergell – dylai  bara 2-3 mis, a dylid ei olchi mewn dŵr berwedig yn wythnosol.  Peidiwch byth a’i adael yn y gawod nag mewn pwll o ddŵr, neu bydd yn llwydo.


Maen nhw’n dod mewn lliwiau gwahanol, pob un ar gyfer gwahanol fathau o groen: Gwyn yw konjac pur sy’n addas ar gyfer pob math o groen Gwyrdd yn cynnwys clai gwyrdd sy’n addas ar gyfer croen ‘cyfuniad’ Du yn cynnwys golosg bambŵ sy’n addas ar gyfer croen problematig ac acne Coch yn cynnwys clai coch sy’n addas ar gyfer croen sych, sensitif neu aeddfed Pinc yn cynnwys clai gwyn a choch sy’n addas ar gyfer croen sensitif


Dw’i wedi bod yn defnyddio sbwng konjac ers rhyw flwyddyn, gyda tamed o cleanser ges i o siop ddiwastraff Ripple yng Nghaerdydd, a lleithydd croen naturiol sy’n dod mewn tun bach metel. Fel nes i sôn, dw’i erioed wedi cael trafferth gyda fy nghroen felly alla’i ddim dweud pa mor dda yw’r sbwng konjac ar gyfer croen problematig. Ond i fi’n bersonol, mae’n cadw fy nghroen i yn llyfn ac yn iach, ac mae e mor ddiffwdan, dwi’m yn gweld fi’n defnyddio unrhyw beth arall yn y dyfodol agos.

©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now