5 peth... yn y 'stafell ymolchi

Updated: Jul 25, 2019

Un o’r tips dwi’n gweld amlaf ar flogiau gwyrdd/diwastraff yw hwn: un cam ar y tro!

Mae’n llawer haws canolbwyntio ar un ystafell, neu un agwedd benodol o fywyd, yn ei dro. Yn yr ystaefll ymolchi nes i ddechrau - ‘stafell sy’n llawn tiwbiau a photiau plastig sy’n hanner llawn – shampŵ, conditioner, moisturizers ayyb – plastig ym mhobman!

Dyma i chi 5 syniad a swap ar gyfer ystafell ymolchi wyrddach:


1. Sebon

Mae’r bar sebon, druan, wedi cael ei esgeuluso’n llwyr dros y blynyddoedd ond mae’n ffordd syml iawn iawn o leihau plastig. Mae mwy a mwy o sebonau’n cael eu creu dyddie ‘ma - ar gyfer wyneb, corff a gwallt - a lot ohonyn nhw gan gwmniau Cymreig.


2. Brwsh Dannedd Bambŵ

Ni’n defnyddio tipyn o blastig wrth olchi’n dannedd – gyda deintyddion yn argymell newid brwsh dannedd bob tri mis mae’n debyg fod rhyw 3.6biliwn brwsh dannedd plastig yn cael eu defnyddio ar draws y byd bob blwyddyn. O’r rheiny, mae tua 80% ohonyn nhw’n cyrraedd y môr. Ac maen nhw’n cymryd miloedd o flynyddoedd i bydru, sy’n golygu bod pob un brwsh dannedd sydd erioed wedi cael ei greu dal i fod o gwmpas yn rhywle!


Mae brwshys dannedd bmabŵ yn ffordd fach i wneud newid mawr. Er bod rhai hollol pydradwy ar gael, mae’r mwyafrif â blew neilon. Felly bydd angen tynnu’r blew allan â pleiars a’u hailchylchu cyn taflu’r pren i’r domen gompost.


3. Papur Tŷ Bach

Dyw cwmniau fel Who Gives a Crap ddim yn berffaith, ond mae eu papur tŷ bach nhw wedi’i ailgylchu, yn dod yn hollol ddiblastig ac yn helpu i adeiladu toiledau yn y trydydd byd.


4. Rasel Ddiogelwch

Cyfnewidiwch y raseli plastig tafladwy am rasel ddiogelwch sydd yn para am oes. Mae dod i arfer â nhw’n cymryd peth amser ac amynedd, ond wnewch chi ddim difaru.


5. Gwlanen a Phadiau Cotwm

Yn hytrach na wipes a phadiau bach tafliadwy, defnyddiwch wlanen a phadiau colur bach cotwm neu fambŵ ailddefnyddiadwy.Yn amlwg, gorffennwch beth sydd gyda chi’n barod, ac yna pan mae’n dod yn amser i brynu mwy o rhywbeth, gwnewch ymdrech i brynu eitemau diblastig. Ond os oes llond cwpwrdd o bethau gyda chi na fyddwch chi’n eu defnyddio, mae modd cael gwared ohonyn nhw’n gyfrifol.


Anfonwch nhw i Give and Make Up. Maen nhw’n derbyn parseli o ddeunydd ymolchi a cholur sydd wedi’u hagor (cyhyd â bod nhw’n deidi – yn syml, unrhyw beth byddech chi’n hapus i roi i ffrind!) ac yn eu dosbarthu nhw i Cymorth i Ferched Cymru fel bod y merched yma a’u plant yn gallu cael deunydd ymolchi hanfodol, ac ambell i drît. Mwy o fanylion fan hyn.

©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now