5 peth... mewn gŵyl

Mae tymor y festivals yma, a’r ‘Steddfod ar fin cychwyn… felly os ydych chi’n bwriadu gwersylla ym Maes B neu dreulio penwythnos hir yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, dyma 5 peth bach handi i chi wybod…1. Poteli a Chwpanau

Mae’r mwyafrif o wyliau yn cynnig cwpanau diod ailddefnyddiadwy wrth y bar erbyn hyn - y bwriad yw prynu un cwpan a’i ailddefnyddio drwy gydol yr ŵyl, sy’n lleihau faint o blastig sy’n cael ei daflu. Chi hefyd mynd i fod mynd i fod yn bwyta ac yn yfed yn gyson, felly paratowch eich hun. Ewch â’ch potel ddŵr eich hun gyda chi i’w hail-lenwi ar y maes, a chariwch gwpan coffi ailddefnyddiadwy hefyd. Byddai cario bocs bwyd a set o gytleri i osgoi bocsys a phecynnau tafladwy hefyd yn syniad gwych.


2. Gwelltyn metel neu bapur Dwi’n gobeithio na fydd unrhyw ŵyl yn cynnig gwelltyn plastig erbyn hyn, ond jyst rhag ofn, cofiwch fynd â gwelltyn metel gyda chi i gael joio coctel bach yn yr haul (gobeithio!)


3. Glitter Pydradwy Does dim un gŵyl yn gyflawn heb damed o glitter. Ond, mae glitter arferol yn feicro-plastig sy’n gwneud ein ffordd i mewn i’n moroedd wrth i ni ei olchi i lawr y sinc. Diolch byth, mae dewis arall ar gael – glitter pydradwy sy’n hawdd iawn i ddod o hyd iddo ar-lein.


4. Gwlanen a sebon Ydyn, mae wipes yn handi pan chi’n cysgu mewn pabell heb sinc yn agos – ond dyw wâc fach i’r tŷ bach gyda sebon a gwlanen ddim yn ormod o drafferth yw e? Yn enwedig o ystyried y problemau mae’r 11 biliwn ohonyn nhw ni’n defnyddio bob blwyddyn yn achosi yn ein carthffosydd, ein hafonydd a’n moroedd. A chofiwch, os ydych chi yn defnyddio wipes, dydyn nhw ddim yn addas i’w golchi i lawr y draen, dim ots beth yw’r honiadau ar y pecyn.

5. Y Babell

Prynwch babell gall sy’ mynd i bara blynyddoedd yn lle un fach rhad sy’ annhebygol iawn o oroesi maes B mewn un darn. Bydd y gost ’nawr llawer yn llai na phrynu pabell ar ôl pabell, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Os yw’ch pabell yn cwrdd â’i diwedd, plîs ewch â hi adref gyda chi a chael gwared ohoni mewn modd cyfrifol.Fel arall, cofiwch bacio’ch tie-dye gorau a joiwch!

©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now