5 Peth... i lanhau'r tŷ

Dw’i ishe i’n nghartref i fod yn lan, ond byddai’n well gen i beidio llenwi’r lle â chemegion dwi’n gwybod dim amdanyn nhw. Roedden i eisoes wedi cyfnewid lot o’r glanhawyr roedden i’n arfer eu defnyddio ar gyfer stwff fel Ecover a Method, ond mae hyd yn oed rheiny’n dal i ddod mewn plastig…ac yn ddrud!


Felly mae’n gwneud synnwyr, lle mae’n bosib, i wneud deunydd glanhau fy hun o’r hyn sydd gan lawer ohonom ni yn ein cartrefi ta beth.
Dyma i chi 5 cynhwysyn hanfodol ar gyfer glanhau'r cartref...


1. Finegr Gwyn

Mae finegr gwyn yn wych! Mae'n grêt at gyfer cael gwared ar staeniau, baw, saim, aroglau a llwydni. A peidiwch â phoeni am yr arogl cryf - mae'n mynd yn sydyn iawn - a gellir ychwanegu croen lemwn neu olewau hanfod.


2. Soda Pobi

Mae soda pobi wedi'i ddefnyddio ers dros ganrif i ddiarogli, glanhau a sgwrio baw. Mae'n grêt ar gyfer glanhau'r sinc, tŷ bach, bath, ffwrn, oergell ac arwynebau.


3. Lemwn ac Olewau Naws

Mae asid cryf y lemwn yn gweithio'n wych wrth ymladd bacteria, cael gwared ar staeniau a cadw pethau gwyn yn wyn. Mae olewau hanfod hefyd yn naturiol gwrth-facterol ac yn glanhau a rhoi arogl braf i'r cartref - rhai o'r goreuon yw tea tree, lemwn, oren a lafant.


4. Sebon Castile

Mae secon castile yn amlddefnydd iawn ac yn gallu cael ei ddefnyddio o gwmpas y tŷ i gyd - i olchi llestri, lloriau, dwylo... a hyd yn oed siampŵ!


5. Isopropyl Alcohol (Rubbing Alcohol)

Mae hwn yn doddydd, felly'n toddi baw ac olewau, ac yn sychu'n sydyn iawn. Mae'n grêt ar gyfer arwynebau metel, fel y sinc, a ffenestri, ac hefyd i ddiheintio cadachau a chael sticeri oddi ar bethau'n lân. Ond cofiwch ei fod e'n fflamadwy!


©2019 by Gwyrddach. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now